Copyright © 2020 by "Sauna Labyrint"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sauna.labyrint@seznam.cz
NENÍ URČENO PRO STYDLÍNY :-)
NUTNÁ OPATŘENÍ DLE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
* PÁRA MIMO PROVOZ   (LABYRINT JE OTEVŘENÝ, ALE BEZ PÁRY )
* BIOSAUNA MIMO PROVOZ   ( bude fungovat jako druhá finská sauna s teplotou min.70° C )
* OMEZENÝ POČET SOUČASNĚ SE SAUNUJÍCÍCH SE HOSTŮ
* OMEZENÝ POČET SOUČASNĚ SE KOUPAJÍCH SE HOSTŮ VE WHIRPOOLU
* VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH NUTNOST ROUŠKY
NECESSARY MEASURES ACCORDING TO THE  Ministry of Health
ENGLISH
CZECH
* STEAM OUT OF SERVICE   ( LABYRINTH OPEN, WITHOUT STEAM )
* BIOSAUNA OUT OF OPERATION (will function as a second Finnish sauna with a temperature of min. 70 ° C)
* LIMITED NUMBER OF CURRENTLY SAUNA GUESTS
* LIMITED NUMBER OF WHIRPOOL GUESTS BATHING AT THE SAME TIME
* NECESSITY OF A JOINT IN COMMON AREAS
ŽÁDÁME NAŠE HOSTY ABY RESPEKTOVALI NAŘÍZENÍ A VE VLASTNÍM ZÁJMU SE CHOVALI ZODPOVĚDNĚ
VŮČI SOBĚ I OSTATNÍM NÁVŠTĚVNÍKŮM.  Děkujeme

WE ASK OUR GUESTS TO COMPLY WITH THE REGULATION AND TO BE ACT RESPONSIBLE
IN THEIR OWN INTEREST TOWARDS YOURSELF AND OTHER VISITORS. Thank you