Finska sauna


Finska Sauna - vlevo

Finská Sauna je sucha a provozní teplota je 100-110ºC
Bio Sauna je vlhká a provozní teplota je 55-60ºCFINSKÁ (suchá) SAUNA

Finská sauna je suchá sauna. Proto je nezbytně nutné aby se návštěvníci po osprchování před vstupem do sauny osušili. Teplota i vlhkost je hlídána automaticky
a pokud se zvýší vlhkost, topné těleso přestane okamžitě topit. Lidské tělo snáší vysokou teplotu, avšak podmínkou je suchý vzduch. Při vysoké teplotě a vysoké vlhkosti hrozí opaření.
Hlavní rozdíl oproti biosauně je ten, že "suchá" finská sauna se vyhřívá na teplotu
až 110ºC ale má minimální vlhkost vzduchu. Návštěvu sauny kteří mají zravotní problémy se srdcem by měli návštěvu konzultovat se svým lékařem. Teplota v sauně je udržována automaticky
v závislosti na vlhkosti vzduchu.
Hodinu před zavírací obou se finská sauna vypíná. Teplota se bude postupně snižovat. Naopak vedlejší BIOSAUNA se hodinu před zavíračkou přepíná do režimu FINSKÉ SAUNY.

Pravidla pro pobyt ve finské sauně:
- před vstupem do sauny se osprchujte a řádně se osušte !
- do sauny nikdy nevstupujte mokří !
- sauny rozhodně nejsou určeny k dalším radovánkám....
- zákaz manipulace s topným tělesem a sušení osušek v prostoru sauny !

Prostor sauny je prosklený, takže je dovnitř dobře vidět. Neobtěžujte hosty v potní místnosti zbytečným otevíráním dveří !
Pravidlá pro pobyt ve finské sauně 100 - 110° C

- před vstupem do sauny se osprchujte
- do sauny nevstupujte mokří, ale předem se osušte!
- sauny rozhodně nejsou určeny k dalším
radovánkám...!!! NO SEX !!!
- po opuštění sauny využijte přívalovou sprchu s ledovou
vodou, která plně nahrazuje ochlazovací bazének...

Jak se správně saunovat:

Příprava:

Před vstupem do sauny se vždy osprchujte a potom se pečlivě osušte, aby se zbytečně nezvyšovala vlhkost v potní místnosti.

Saunování:

Usedněte nebo si lehněte na některou z lavic, která vám nejlépe vyhovuje. Při pocení se lehce masírujte.

Velmi vhodné je prokrvování těla kartáčem nebo třeba mořskou houbou vhodnou na masírování těla.

Dobu saunování zvolte podle svých pocitů. V sauně vám musí být příjemně. Doporučená doba je max. 15 minut.

Ochlazování:

Po saunování použijte studenou přívalovou sprchu.

Po osušení je možno vykonat několik relaxačních protahovacích pohybů. Odpočiňte si a podle osobní potřeby vstupte opět do sauny. Během odpočinku nezapomeňte doplňovat tekutiny !!!

2.a 3. fáze saunování:

Pro správný účel kvalitního saunování se snažte saunovací proces opakovat 3x.

Odpočinek:

Po třetí fázi saunování se důkladně osprchujte a osušte se. Zahajte oddechový režim, při kterém nezapomeňte doplnit tělu potřebné tekutiny. Odpočiňte si cca 30-60 minut než se vydáte domů.

Sauna je název pocházející z finštiny a označuje typickou lázeň především severských národů, která je charakteristická střídavým pobytem osob v prostředí horkého, relativně suchého vzduchu, provázeným intenzivním pocením a následným ochlazováním v chladné vodě, na studeném vzduchu, ve sněhu nebo jen pod chladnou sprchou.

Před návštěvou sauny…
Saunu může navštěvovat každý zdravý člověk (u nemocných musí vždy rozhodnout lékař). Pro optimální průběh saunování je třeba dodržovat určité zásady: organismus před saunováním by měl být

„v pohodě“, každý by si měl vyhradit dobu v délce cca 90 minut. Člověk by neměl být hladový, ale ani s plným žaludkem. Před saunováním  je třeba se pořádně omýt mýdlem a osprchovat se. Před vstupem do prohřívárny je nutné se pečlivě osušit, abychom nezvyšovali vlhkost v prohřívárně.

Optimální teplota v sauně
Pro regenerační účely se doporučuje teplota vzduchu v potírně kolem 90-100°C při relativní vlhkosti 5%. Vyšší teplota je pro regenerační účely nevhodná. Tato teplota je měřena nejméně 1 m od tepelného zdroje ve výšce 150 cm nad zemí a nejméně 20 cm od stěny. Nejvyšší teplota je u stropu, kde by neměla přesáhnout 110°C a nejnižší na podlaze – okolo 40°C.

Doporučená doba pobytu v sauně
Je však nutné poznamenat, že saunování je individuální požitek, a proto jej musí každý jednotlivec vyzkoušet a najít ten nejvhodnější způsob. Individuální je především doba pobytu v potírně. Délka pobytu je značně rozdílná, většinou se hovoří o délce okolo 10ti až 15ti minut. Spolehlivým ukazatelem skončení pobytu v potírně je nástup mohutného pocení.

Fáze druhá - ochlazení
Po přehřátí následuje rychlé zchlazení. I rychlost zchlazení je individuální záležitostí – nejpomalejší účinek má přechod do studeného vzduchu, o něco rychleji působí studená přívalová sprcha se studenou vodou.

V regeneraci se doporučuje co nejrychlejší zchlazení. Toto zchlazení není nepříjemné, protože většinou dochází k paradoxnímu pocitu tepla, který je vyvolán velmi intenzivním podrážděním ohromného počtu kožních termoreceptorů. I zde je doba ochlazování záležitostí „příjemného pocitu ze zchlazení“. Po určité době začne každý pociťovat chlad, někdy až mrazení a bodání, a to je ten nejlepší okamžik pro ukončení procedury.


Tento proces – tedy prohřátí a zchlazení – se opakuje dvakrát až třikrát. Větší počet se v regeneraci nedoporučuje. Účinek tepla je možno v potírně zesílit kartáčováním.