Biosauna


Bio Sauna - vpravo

Finská Sauna je sucha a provozní teplota je 90-110ºC
Bio Sauna je vlhká a provozní teplota je 50-60ºC


BIOSAUNA

Biosauna je jednoduše řečeno kombinací finské a parní sauny.
Hlavní rozdíl oproti finské sauně je ten, že biosauna se vyhřívá na nižší teplotu než finská sauna, ale má vyšší relativní vlhkost vzduchu 30 - 60%. Právě touto hodnotou vlhkosti se biosauna podobá mírnější parní sauně. Biosauna je vhodná pro kardiaky, protože nedosahuje takových teplot jako finská sauna a zároveň slouží k ozdravným procesům horních cest dýchacích. Teplota vlhkost v sauně je udržována automaticky.

Pravidla pro pobyt v biosauně:
- před vstupem do sauny se osprchujte
- do sauny nevstupujte mokří, ale předem se osušte !
- sauny rozhodně nejsou určeny k dalším radovánkám....
- prostor není určen k sušení osušek !
- zákaz manipulace s topným tělesem a odkládání osušek na něj !

Prostor sauny je prosklený, takže je dovnitř dobře vidět. Neobtěžujte hosty v potní místnosti zbytečným otevíráním dveří !


Hodinu před zavírací dobou se BIOSAUNA přepíná do režimu FINSKÉ SAUNY z důvodu vysoušení. Teplota tedy stoupne až na teplotu finské sauny.