Velká turecká pára s labyrintem a s aromaterapiíParní lázeň je, jak již napovídá sám název, prostora naplněná vodní párou (100% relativní vlhkost vzduchu), kde teplota se pohybuje kolem 40-45°C.

 

Parní lázeň, vedle pocitových a relaxačních účinků, působí blahodárně, což je dnes

i lékařsky spolehlivě prokázáno, při léčbě astmatu, zánětu průdušek, revmatických a kloubních onemocněních a poruchách krevního oběhu. Velice významné je působení páry na pokožku. V parní lázni dochází k uvolňování pórů pokožky, čímž dochází k vyplavování nečistot a přebytečného mazu z povrchu těla.

PARNÍ LÁZNĚ - HISTORIE PARNÍCH LÁZNÍ

Parní lázně používali v minulosti nejenom staří Římané a Řekové, ale používání parních lázní je známé i v severní a jižní Americe starými Mayi , Aztéky a jejich předchůdci Toltéky. Hlavní funkcí lázní byla tělesná a duševní očista. Ve starém Římě pak parní lázně sloužily hlavně k relaxaci, odpočinku, společenským hrám a k léčebným účelům (viz starověké lázeňské město Herkulaneum).


Pravidlá pro pobyt v páře

- do parní kabiny se chodí bez osušky

- neotvírejte zbytečně dveře parní kabiny a vždy zkontrolujte zda jste za sebou dveře zavřely

- v páře je jen sporé osvětlení
a proto se v prostoru páry pohybujte se zvýšenou opatrností !

- nepřeceňujte se, doporučená doba pobytu je maximálně 10 minut

- v páře můžete použít sprchu se studenou vodou, která je v první místnosti parní lázně