Veřejné kabinky


Volně přístupné relaxační kabinky

- v naší sauně je k dispozici omezený počet volně přístupných relaxačních kabinek s lůžkem.


Kabinky jsou však volně přístupné po celou provozní dobu a není v silách personálu aby během provozu udržovali tyto kabiny. Je věc našich hostů, v jakém stavu po svém odchodu kabinu ponechají.


Doporučujeme proto našim hostům využití privátních kabin, kde je vždy čistota zaručena.